Accesări: 317

Prefectura Suceava a găzduit astăzi şedinţa Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava.

sedinta_prefectura_suceava
Pe ordinea de zi s-au aflat probleme specifice ce pot fi soluţionate în această perioadă în conformitate cu Legea 165/2013 şi anume modificări titluri de proprietate, emiteri duplicate ale titlurilor de proprietate, constituiri terenuri aferente curţi-construcţii, reconstituiri drept de proprietate sub aspectul validării amplasamentului în baza hotărârilor Comisiilor comunale. Un aspect foarte important luat în discuţie a fost posibilitatea emiterii de titluri de proprietate de către Comisia judeţeană în baza Hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, în conformitate cu articolul 7 alin. 2 din legea 165/2013.

Ca urmare a discuţiilor purtate şi a argumentelor prezentate în mod individual de către fiecare din membrii comisiei s-a luat hotărârea ca începând cu data de azi să se opereze de către Comisiile locale puneri în posesie în vederea emiterii titlurilor de proprietate pentru toate categoriile de Hotărâri Judecătoreşti cu caracter definitiv şi irevocabil, date de către Instanţele de judecată în aplicarea legilor de fond funciar.

„În perioada următoare activitatea Comisiilor locale şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor va consta în aplicarea Legii 165/2013 privitor la inventarierea terenurilor retrocedabile şi în analizarea cererilor de validare a amplasamentelor pentru terenuri arabile si pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, al cărora amplasament a fost reconstituit prin Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Acest element de noutate va fi adus la cunoştinţa tuturor comisiilor locale de fond funciar pentru a fi pusă în aplicare” a declarat Florin Sinescu – prefectul judeţului şi preşedintele Comisiei judeţene.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

ȘTIRI