Elevii vor putea susține tezele cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalizarea semestruluiEducație

Elevii vor putea susține tezele cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalizarea semestrului

       Accesări: 354

Structura anului școlar 2019-2020 prevede că elevii vor susține tezele cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării.

În învățământul primar, la clasele I -IV, în cel secundar și in cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Calificativele sau notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

De asemenea, notele la teze se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog.

Copiii de clasele V-VII susțin teze la Limba și literatura română și la Matematică, în timp ce elevii de clasa a VIII-a dau lucrare semestrială și la Istorie sau Geografie, la alegere.

La liceu, elevii dau teze în funcție de specializarea și filiera pe care le urmează.

ȘTIRI