Accesări: 67

Ecumenismul se referă la dialog între confesiunile creştine (ortodoxism, catolicism, protestantism). Trebuie pornit la ideea că pentru această despărţire a fraţilor creştini sunt  vinovate doar ambiţiile umane.  Au existat numeroase conflicte între creştini şi se poate vorbi chiar de o povară a unor divergenţe atavice. Pentru a depăşi aceste neînţelegeri atavice este nevoie de o dorinţă sinceră a reconcilierii. Ioan Paul al II-lea explică cauzele dezbinării  dintre creştini şi trasează calea spre unirea creştinilor prin harul Duhului Sfânt.

„Totuşi, pe lângă divergenţele doctrinare ce trebuie rezolvate, creştinii nu pot minimaliza povara neînţelegerilor atavice pe care le-au moştenit din trecut, a înţelegerilor greşite şi a prejudecăţilor unora faţă de alţii. Adesea, apoi, inerţia, indiferenţa şi o insuficientă cunoaştere reciprocă agravează această situaţie. De aceea, angajarea ecumenică trebuie să se întemeieze pe convertirea inimilor şi pe rugăciune, care vor duce şi la purificarea necesară a memoriei istorice. Prin harul Duhului Sfânt, ucenicii Domnului, însufleţiţi de iubire, de curajul adevărului şi de voinţa sinceră de a se ierta reciproc şi de a se reconcilia, sunt chemaţi să-şi reconsidere împreună trecutul dureros, precum şi rănile pe care acesta continuă să le mai provoace şi astăzi” ( Ioan Paul al II-lea,  Ut Unum Sint, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1995)

Biserica Catolică fixează două puncte de plecare în dialogul ecumenic:

Rugăciunea lui Isus din Evanghelia după Ioan 17.20-22  referitoare la unitatea Bisericii                                                                                                                                           

Imprumutul Promotional de Sarbatori

(20,,Nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru aceea care vor crede în mine prin cuvântul lor,/ 21 ca toţi să fie una, precum Tu, Tată, în mine, şi Eu în tine, ca şi ei să fie una în Noi, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis/ 22 Şi slava pe care mi-ai dat-o mie le-am dat-o lor, ca să fiu una, precum Noi suntem Una”);

Decretul ,,Unitatis Redintegratio” din Conciliul Vatican II.

Pornind de aici Biserica Catolică îşi „întemeiază pe planul lui Dumnezeu angajarea ecumenică de a-i aduna pe toţi în unitate” ( ibidem).

O iniţiativă remarcabilă pe calea ecumenismului este filmul 120 de secunde de ecumenism care aparţine Centrul ecumenic Pro Unione, ai fraţilor Franciscani ai Ispăşirii. Este vorba în acest film despre un moment de meditaţie în care toate confesiunile creştine sunt chemate să mediteze la unitate. Teresa Francesca Rossi, director asociat al Centrului Pro Unione Centro a explicat ce înseamnă această inţiativă a franciscanilor.

„Cele 120 de secunde, continuă ea, sunt în Italia timpul de a savura o cafea bună, o cafea ecumenică. Cu toate acestea, cele 120 de secunde nu scutesc un conținut de înaltă valoare, datorat în mod special contribuției oferite de către reprezentanții de frunte   ai   mișcării     ecumenice” („Web TV: Ecumenism    în   două minute”, în http://www.e-communio.ro/stire2528-web-tv-ecumenism-in-doua-minute, 24 Feb 2015)

Acest ecumenism al creştinilor este important într-o lume conflictuală şi consumistă. În acest sens,  părintele James Puglisi, director al centrului Pro Unione din Roma, a  menţionat că ecumenismul nu este important doar pentru creștini. Modelul creştin al reconcilierii devine o cale de urmat pentru dialogul inter-religios şi edificarea păcii în lume.

„Mulţi oameni, spune el, cred că astăzi ecumenismul este inutil şi totuşi, în zilele noastre, construirea păcii în lume se bazează pe reconciliere, care pune de o parte datoria celuilalt. Aşadar, ecumenismul este foarte util pentru a crea o lume a păcii. Ecumenismul – a încheiat părintele Puglisi – este important din două motive în principal. În primul rând la nivel uman, creștinii au obligația de a restabili în Creaţie sensul unui sentiment de bucurie pentru vestea bună adusă de Mântuitorul. Apoi, la nivel de credinţă, noi creştinii, trebuie să mărturisim generozitatea lui Dumnezeu, a realităţii sale trinitare şi a unităţii” (ibidem).

Este vorba aici de educația formativă a spiritului ecumenic autentic şi aceste 120 de secunde îi invită pe creştinii de toate confesounile la o clipă de reflexie în care să se oprească din goana cotidiană şi să bea împreună…. o cafea ecumenică.

ȘTIRI