Despre minuni în Conciliul Vatican IIActualitate

Despre minuni în Conciliul Vatican II

       Accesări: 82

Adeseori în limbajul cotidian se vorbeşte despre şi atunci apare întrebarea firească referitoare la definirea minunii. Minunea se defineşte precum: un fapt sensibil deoarece se desfăşoară în lumea văzută; extraordinar pentru că depăşeşte puterile şi ordinea lumii create; deasupra ordinii lumii fiindcă se referă la fapte care nu pot fi încadrate în ordinea lumii şi atunci contrazic această mersul obişnuit  al lumii.

În Magisterul Bisericii Catolice, minunile sunt considerate confirmări ale adevărului dumnezeiesc şi se evidenţiază rolul lor apologetic.

În accepţie etimologică, cuvântul minune este raportat la termenul latinesc miracol şi se referă la un fapt de care contrazice mersul lumii.

Minunile pot fi: fizice care sunt în afara ordinii naturale; intelectuale care contrazic se opun intelectului raţional (cum ar fi profeţiile) ; morale care sunt dincolo de ordinea morală (cum ar fi convertirea Sfântului Paul).

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Semnificaţia minunii este polivalentă în sensul că ea este: semn al dragostei divine prin care se manifestă iubirea activă (agape) a lui Dumnezeu; semn al veniri Împărăţiei Răscumpărătoare al timpului mesianic care va fi un timp al minunilor); semn al misiunii divine prin care se deosebesc profeţii adevăraţi de cei falşi; semn al gloriei lui  Dumnezeu manifestat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu; semn al transformării finale a lumii care se referă semnul care prefigurează transformările ce vor avea loc la sfârşitul timpurilor.

Minunile sunt fenomene care depăşesc puterea şi ordinea lumi create. Ele sunt însă posibile pentru că Dumnezeu, care este Creatorul Lumii, poate interveni în legile naturii. Ştiinţa este incapabilă să dovedească imposibilitatea minunii deoarece ea nu are ca obiect de studiu cauzele pretermaturale, ci urmăreşte în ce mod cauzele naturale produc un efect.  Minunea nu este nicidecum incompatibilă cu puterea divină deoarece: Dumnezeu este atotputernic şi poate interveni în schimbarea mrersului lumii; minunile nu se opun perfecţiunii divine şi imutabiltăţii lui Dumnezeu.

Dr. Adriana Macsut

ȘTIRI