Despre familie și școalăActualitate

Despre familie și școală

       Accesări: 353

familieLa Conferința Episcopilor catolici din România din perioada 6-8 mai 2015 dezbaterea despre famile și școală a ocupat un rol important. În acest sens, a fost semnată o declarație adresată Parlamentului unde se arată în mod clar că familia este întemeiată ,,pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor” (Eduard Mihai Coșa, ,,Familia, școala și tineretul, în centrul discuțiilor Episcopilor Catolici din România”, în e-communio.ro/stire2828-familia-scoala-si-tineretul-in-centrul-discutiilor-episcopilor-catolici-din-romania).

Educația copiilor începe în familie și este definitivată în școală. Familia trimite copiii la școală pornind de la convingerea că aceștia vor dobândi cunoștiințe necesare ca să reușească în viață, iar în acest sens, se constituie parteneriatul școală-familie.

,,Cercul acesta în care casa și școala își împart acțiunea asupra capacitãții copiilor, este unul ce a fost considerat centrul dezvoltãrii, al dezbaterilor și al obținerii informațiilor de orice naturã” (Monica Dobrea, ,,Parteneriat famile-școală”, în sociatia-profesorilor.ro/parteneriat-familie-scoala.html).

Lumea modernă este într-o continuă dezvoltare și nu se mai poate face o eduație de tip patriarhal acasa. Bineînțeles că o educație care să pregătească pentru provocările vieții sociale copii are nevoie de părinți responsabili și de dascăli bine pregătiți.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

,,Spre a ajuta eficient pe copii, părinții trebuie să tina legatura cu școala, spre a se informa despre rezultatele muncii și despre comportarea lor la școala. (…) Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, incercarea de a restitui prestigiul educatiei familiale, progresele sociologiei si psihologiei, precum si alte cauze au dus la intelegerea faptului ca orice sistem de educatie ramane neputincios daca se izbeste de indiferenta sau de opozitia parintilor. Școala capată astfel o misiune suplimentara.” (Georgeta Nicoleta Rus, Saveta Șorobetea, Sorina Teodora Pop, Camelia Marcu, Cristina Andonescu, ,, Relaţia şcoală – familie-comunitate”, în http://pipp-bn.blogspot.ro/2012/02/al-gr-dini-t-ei-de-copii-s-i-al-scolii.html)

Familia are o importanță deosebită în educație pentru că în cadrul ei se formează relațiile între generații care sunt esențiale pentru dezvoltarea socetății (L Cuznețov, Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei, Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă, Chişinău, 2008). Pentru avea copii bine pregățiți pentru provocările sociale ale societății moderne, este nevoie așa cum s-a mai precizat, de părinți responabili, dar la rândul ei școala nu trebuie să neglijeze educația parentală. Se impune aici o prezentare a părinților responsabili.

,,Timpul calitativ acordat copiilor, discuţiile libere şi deschise care să se soldeze cu acceptarea punctelor de vedere cerute, manifestarea interesului permanent pentru ce şi cum se întâmplă în şcoală, afişarea disponibilităţii de implicare în rezolvarea problemelor şcolii sunt acţiuni absolut necesare pentru fiecare părinte” (Viorica Goraș Postică, Diana Cheianu, Rima Bezede, Relația școală-famile pentru calitate în educație, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2010, p. 4).

Școala și familia sunt factori esențiali în dezvoltarea copiilor. Părinții nu trebuie să se limiteze doar la asigurarea condițiilor materiale pentru copii, ci este necesar să fie preocupați de latura morală și psihologică a copiilor. Școala, la rândul ei, se impune ,,să identifice situaţiile problematice, să dirijeze strategiile educative ale familiei în favoarea elevului şi, mai ales, să conştientizeze faptul că parteneriatul şcoală-familie este determinant în obţinerea performanţelor şcolare şi asigurarea unei vieţi de calitate copilului” (ibidem, p. 8).

Ștefan Grosu, bursier doctoral, Academia Română

ȘTIRI