De la 1 iunie noi reguli in sistemul asigurarilor sociale de sanatateSănătate

De la 1 iunie noi reguli in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

       Accesări: 133

Noul Contract cadru, pachetele de servicii medicale şi Normele metodologice de aplicare a acestora, aduc, începând cu data de 1 iunie 2014, modificări în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe toate segmentele de asistenţă medicală.

În primul rând pachetul legislativ introduce obligaţia furnizorilor de a nu încasa sume de la pacienţi pentru serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii,pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens, (exceptie făcând coplata la spitale, contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort, care poate fi stabilită atât de spitalele publice cât şi de cele private, în valoare de maxim 300 lei/zi, diferenţele de preţ la medicamente, dispozitive medicale, unele tratamente stomatologice), iar nerespectarea acestei obligaţii duce la rezilierea contractului pe care îl au incheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Pentru pacienţii asimptomatici, până la 39 de ani, este prevăzută o consultaţie preventivă la medicul de familie, cel puţin o dată la trei ani, iar pentru cei după 40 de ani – prezenţa anuală la medicul de familie, finalizate prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual.

În pachetul de bază au fost introduse şi consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major: riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

În plus, medicii de familie pot să acorde la domiciliul asiguraţilor maximum 21 de consultaţii/lună, per medic cu lista proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii/zi pentru asiguraţii nedeplasabili, copii 0-1 an, copii cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase, lehuzelor şi persoanelor în vederea constatării decesului.

Pentru creşterea accesului asiguraţilor internaţi la medicamente, a fost creată posibilitatea că medicii de familie şi medicii specialişti din specialităţile clinice să poată elibera pentru pacienţii internaţi cu boală cronică confirmată prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare pe care spitalul nu le poate asigura, conform unei liste cu medicamente pe care spitalul o depune la contractare.

 

În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, furnizorul (medici de familie, medici specialisti, medici dentisti, furnizori de servicii medicale paraclinice, de recuperare si farmacii) este sanctionat la prima constatare, cu diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii (in vechea legislatie prima sanctiune era ,,avertisment”), iar la a doua constatare, cu diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

Referitor la asistenţa medicală spitalicească, au fost evidenţiaţi factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă şi au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi, fiind precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi.

Noua legislaţie aduce prevederi noi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente, cu şi fără contribuţie personală, pentru sublistele A şi B – o prescripţie/ mai multe prescripţii lunar, cu maximum 7 medicamente, iar pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 3 luni, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Până la această dată doar medicii de familie puteau prescrie reţete pentru o perioadă de 3 luni. Totodată, a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecţiunile acute. Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la medicamente, a fost introdusă prescripţia fracţionată atât pentru numărul de medicamente, cât şi pentru cantităţile din fiecare medicament. Astfel, pacienţii cu boli cronice cărora li se eliberează reţete pentru trei luni vor putea ridica din farmacii reţeta lunar, urmând ca ei să reţină o componentă a eliberării şi în luna următoare să se poată adresa oricărei farmacii şi să continue tratamentul.

ȘTIRI