Accesări: 499

În data de 21 iulie 2022, ora 11.00, la sediul din strada Mihai Eminescu, bl.E5, parter, este convocată Adunarea Generală a Asociației ”Euroșansa for Life” Fălticeni.

Ordinea de zi :

  1. Stabilirea strategiei și situația membrilor asociației
  2. Modificarea și actualizarea Actului constitutiv și a Statutului asociației
  3. Aprobarea raportărilor contabile și a bugetului de venituri și cheltuieli
  4. Aprobarea măsurilor organizatorice propuse
  5. Diverse

În cazul în care la primul termen nu se prezintă jumătate plus un membru, Adunarea Generală va fi reconvocată în ziua de miercuri, 27 iulie 2022, ora 16, la același sediu.

Președinte, Economist Chivu Valerea

Alma Clinic

ȘTIRI