Convocator Adunare Generală Acționari ELBI S.A.Anunţuri - Diverse

Convocator Adunare Generală Acționari ELBI S.A.

CONVOCATOR

S.C. ELBI S.A., înmatriculată la ORC sub nr.J33/257/1991, CF RO733362, cu sediul în Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr.25, în baza Legii 31/1990, prin administratorul unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 2.03.2018, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorului asupra rezultatelor pe anul 2017.

2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.

3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2017.

4. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 9.03.2018, în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

Facebook Comments

ȘTIRI