Convocator Adunare Generală acționari ELBI S.A.Anunțuri

Convocator Adunare Generală acționari ELBI S.A.

       Accesări: 118

ELBI S.A., înmatriculată la ONRC sub nr.J33/257/1991, CIF RO733362, cu sediul în Fălticeni, strada 13 Decembrie nr.25, județul Suceava, în baza Legii 31/1990, prin administratorul unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 10 mai 2023, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  • aprobarea raportului administrativ al rezultatelor pe anul 2022
  • aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022
  • aprobarea raportului comisiei de cenzori

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată la o altă dată, ce va fi comunicată ulterior, în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

ȘTIRI