Convocare Adunare Generală Acționari ELBI S.AAnunțuri

Convocare Adunare Generală Acționari ELBI S.A

CONVOCATOR

SC ELBI SA, înmatriculată la ORC sub nr.J33/257/1991, CF RO 733362, cu sediul în Fălticeni. strada 13 Decembrie nr.25, în baza Legii 31/1990, prin administratorul unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 03.03.2017, ora 10 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorului asupra rezultatelor pe anul 2016.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016.
4. Aprobarea proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
5. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor pentru 3 ani, 2017 – 2020.
6. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale, pentru desfășurarea ședinței, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 10.03.2017, în același loc, cu aceeași ordine de zi și la aceeași oră.

Administrator unic,
Gavril Constantin

Facebook Comments

ȘTIRI