Consiliul Local se întruneşte pe înserate pentru şedinţa ordinară pe luna octombrieActualitate

Consiliul Local se întruneşte pe înserate pentru şedinţa ordinară pe luna octombrie

       Accesări: 169

sedinta cl-falticeni-septembrie2015-1

Se anunţă o nouă şedinţă furtunoasă a Consiliului Local Fălticeni. În această seară, de la ora 18, deliberativul fălticenean a fost convocat pentru şedinţa ordinară pe luna octombrie. Ordinea de zi a dezbaterilor este una încărată, cu cel puţin 13 proiecte de hotărâre. Şedinţa va debuta cu controversatul proiect prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un viitor supermarket care ar urma să fie construit în locul actualei maternităţi. Tot în această seară se vor mai afla în discuţie proiecte care vizează decontarea navetei pentru cadrele didactice, cuantumul burselor pentru elevi, şi alocare financiară pentru manifestările care vor fi organizate la Fălticeni cu prilejul comemorării a 10 ani de la moartea sculptorului Ion Irimescu.

Proiectul ordinii de zi:

1 Procesele – verbale ale sedintelor din data de 08.09.2015, 11.09.2015 si 29.09.2015;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru construire magazin alimentar „PENNY MARKET” si magazin cu produse din carne si brânzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrala, bransamente la utilitati, organizare de santier – str. Sucevei nr. 99, Municipiul Falticeni, beneficiar: Fundatia Caritatea – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învatamântul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Falticeniîn anul scolar 2015 – 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri apartinând Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Falticeni din domeniul public în domeniul privat al municipiului Falticeni, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea consiliului local al municipiului Falticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Falticeni la data de 30.09.2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Proiect de hotarare privind vânzarea unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni, prin negociere directa, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarilor constructiilor si a Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea unor schimburi de locuinte pentru tineri, destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
13. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru activitatile organizate cu ocazia comemorarii Maestrului Ion Irimescu – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.
14. Proiect de hotarare privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinte ANL situate în municipiul Falticeni, B-dul 2 Graniceri, bl. 51, sc. B, ap. 7, catre titularul contractului de închiriere, d-l Taranu Sergiu-Ionut – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

ȘTIRI