Consiliul Local Fălticeni se reuneşte pentru şedinţa ordinară din luna martieActualitate

Consiliul Local Fălticeni se reuneşte pentru şedinţa ordinară din luna martie

Deliberativul fălticenean se întruneşte la sfârşit de lună pentru o nouă şedinţă ordinară. Miercuri, 30 martie, de la ora 14.00, are loc şedinţa Consiliului Local Fălticeni, cu o ordine de zi pe care se vor afla nouă proiecte de hotărâre.

1.Procesele – verbale ale sedintelor din data de 19.02.2016 si 29.02.2016;
2.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Falticeni, judetul Suceava – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de partener a Municipiului Falticeni in organizarea evenimentului cultural „Festivalul Traditional al Mestesugarilor” Editia a II-a, care se va desfasura in perioada 13-15 mai 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanta de la bugetul local al Municipiului Falticeni pentru obiectivul de investitii: Construirii Gradinita PN nr. 8 – Municipiul Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatii de urgenta pentru anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 22.331 m.p. teren situat in municipiul Falticeni, zona Soldanesti, Unitatii Militare 0854 Falticeni – Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares”, in vederea utilizarii acesteia ca poligon de tragere – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Raport privind starea economico-sociala si de mediu a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Falticeni pe anul 2015 (materialul este transmis la presedintii de comisie pentru discutarea in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate) ;
12.Adresa Fundatiei Caritatea Bucuresti inregistrata sub nr. 5365/03.03.2016.
13.Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 4669/24.02.2016, formulata de catre Cabinet de avocat Claudia Rugina in calitate de reprezentant conventional al numitilor Ileana Mihai – Cristian si Ileana Mia.
14.Memoriul numitilor Ileana Mihai – Cristian si Ileana Mia adresat Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, inregistrat sub nr. 5166/07.03.2016.

Facebook Comments

ȘTIRI