Consiliul Local Fălticeni se reuneşte pentru şedinţa ordinară din luna martieActualitate

Consiliul Local Fălticeni se reuneşte pentru şedinţa ordinară din luna martie

       Accesări: 479

Deliberativul fălticenean se întruneşte la sfârşit de lună pentru o nouă şedinţă ordinară. Miercuri, 30 martie, de la ora 14.00, are loc şedinţa Consiliului Local Fălticeni, cu o ordine de zi pe care se vor afla nouă proiecte de hotărâre.

1.Procesele – verbale ale sedintelor din data de 19.02.2016 si 29.02.2016;
2.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Falticeni, judetul Suceava – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de partener a Municipiului Falticeni in organizarea evenimentului cultural „Festivalul Traditional al Mestesugarilor” Editia a II-a, care se va desfasura in perioada 13-15 mai 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanta de la bugetul local al Municipiului Falticeni pentru obiectivul de investitii: Construirii Gradinita PN nr. 8 – Municipiul Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatii de urgenta pentru anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 22.331 m.p. teren situat in municipiul Falticeni, zona Soldanesti, Unitatii Militare 0854 Falticeni – Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares”, in vederea utilizarii acesteia ca poligon de tragere – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Raport privind starea economico-sociala si de mediu a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Falticeni pe anul 2015 (materialul este transmis la presedintii de comisie pentru discutarea in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate) ;
12.Adresa Fundatiei Caritatea Bucuresti inregistrata sub nr. 5365/03.03.2016.
13.Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 4669/24.02.2016, formulata de catre Cabinet de avocat Claudia Rugina in calitate de reprezentant conventional al numitilor Ileana Mihai – Cristian si Ileana Mia.
14.Memoriul numitilor Ileana Mihai – Cristian si Ileana Mia adresat Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, inregistrat sub nr. 5166/07.03.2016.

ȘTIRI