Consiliul Local Fălticeni se reunește pentru ședința ordinară din luna maiLocal

Consiliul Local Fălticeni se reunește pentru ședința ordinară din luna mai

       Accesări: 838

În această după-amiază, de la ora 15.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Fălticeni, aferentă lunii mai.

Întâlnirea deliberativului are pe ordinea de zi 14 proiecte de hotârâre. Printre altele, aleșii locali vor aloca fonduri pentru manifestările culturale, artistice și sportive care vor avea loc în Fălticeni, în luna iunie, în special cu ocazia manifestărilor dedicate zilei de 1 Iunie – Ziua Copilului.

De asemenea, va fi aprobată decontarea navetei pe luna aprilie pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, dar și organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii având destinaţia de cabinete medicale.

Ședința va debuta cu o modificare în componența deliberativului.

Așa cum am anunțat, în urma demisiei consilierului Mihoc Alexandru, locul său va fi luat de Zetu – Ungureanu Greta – Magda, membru al Partidului Social Democrat.

Iată proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi:

1.Proiect de hotărare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mihoc Alexandru, prin demisie – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Zetu – Ungureanu Greta – Magda, membru al Partidului Social Democrat- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
3.Procesul – verbal al şedinţei din data de 15.04.2019; 

4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

5.Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei de 38.450 lei în vederea organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative şi sportive în perioada 1 – 6 iunie 2019- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman, 

6.Proiect de hotarare privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii având destinaţia de cabinete medicale, proprietatea privată a municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna APRILIE 2019 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei şi a terenului aferent, situate în municipiul Fălticeni, str. Botoşanilor nr. 19, doamnei Pascal Viorica, titulara contractului de închiriere nr. 966/20.11.1973, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 3.232 Euro, în echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând despăgubiri, şi a sumei de 617 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Sentinţei civile nr. 152/30.01.2018 a Judecătoriei Fălticeni, rămasă definitivă- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

10.Proiect de hotarare privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelării şi construirii unui cartier de locuinţe individuale P+M, str. Caporal Popescu, f.n., nr.cadastral 39319, proprietatea S.C. RUSY S.R.L Cornu Luncii- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

11.Proiect de hotarare privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

12.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile apartinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

13.Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafete de teren în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru si carte funciarăFălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman 

14.Proiect de hotarare privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directă si cu respectarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

15.Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii”Modernizare arhitecturală a obiectivului Piaţa Civică „Nada Florilor”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

16. Adresa nr. 11195/16.05.2019 privind solicitarea depunerii declaraţiilor de avere şi de interese. 

ȘTIRI