Administraţie

Consilierii locali sunt convocati pentru ultima sedinta a deliberativului in 2014

       Accesări: 93

consiliul_local

Astăzi, 23 decembrie, de la ora 16.00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Fălticeni, este programată ultima şedinţă ordinară din anul 2014 a Consiliului Local Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Falticeni la data de 30.11.2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman; 

Imprumutul Promotional de Sarbatori

2.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor si spatiilor situate în Bazarul si Piata Agroalimentara Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a spatiului situat pe str. Republicii nr. 1 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

4.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare a unui spatiu aflat în proprietatea privata a Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna NOIEMBRIE 2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publica a municipiului Falticeni pe care sunt amplasate constructii metalice provizorii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

8.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

9.Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Falticeni si al unitatilor subordonate– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care apartinând domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 101/27.11.2008 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care apartinând domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 101/27.11.2008 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

12.Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Nicu Gane nr. 13, judetul Suceava din domeniul public al statului si din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al Municipiului Falticeni si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

13.Proiect de hotărâre privind privind apartamentarea imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Plesesti Gane nr. 6 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.

ȘTIRI