Consilierul local Vasile Pitaru găsit în incompatibilitate de ANI: Contracte derulate cu Primăria și Liceul din LiteniActualitate

Consilierul local Vasile Pitaru găsit în incompatibilitate de ANI: Contracte derulate cu Primăria și Liceul din Liteni

       Accesări: 281

Mai mulți aleși locali din țară au intrat sub lupa inspectorilor de integritate. Printre aceștia se află și liberalul Vasile Pitaru, unul din cei 17 membri ai Consiliului Local Liteni. El s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier în perioada iunie 2012 – iunie 2016.

Motivul îl constituie activitățile comerciale derulate cu trei instituții, printre care și Primăria orașului Liteni.

Agenția Națională de Integritate l-a găsit în incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier, întrucât Persoana Fizică Autorizată „Pitaru M. Vasile”, entitate economică al cărei titular este, a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe și a încheiat contracte de prestări servicii constând în fabricare și reparații de mobilier cu Primăria Liteni, cu Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” din Liteni și cu Școala Gimnazială din satul Rotunda.

Plățile efectuate de aceste instituții către PFA-ul consilierului local au însumat aproximativ 135.000 de lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Potrivit articolului 90, alineatul 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Prevederile alineatului 1 se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.

Consilierul liberal Vasile Pitaru a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Contactat de jurnaliștii cotidianului Cronica de Fălticeni, consilierul Pitaru afirmă că nu ar fi încheiat niciodată contracte cu Primăria, Liceul din Liteni, și Școala din Rotunda dacă ar fi știut că se va ajunge aici. El a ținut să sublinieze că afacerea pe care o deține se bazează pe comenzi ferme venite doar din mediul privat.

Vasile Pitaru mai spune că în prezent nu derulează contracte cu niciuna din instituțiile publice ale orașului Liteni sau din localitățile arondate.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI