Accesări: 278

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat – 2020.

În contextul epidemiologic actual, centrele de examen vor funcționa în unitățile de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare.

Sălile de examen vor fi organizate  astfel încât candidații să fie repartizați  la o distanță  de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta – față/spate;

De asemenea, sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire

Și în aceste condiții, vor fi utilizate, pe durata examenelor, sisteme de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comisiile județene de bacalaureat vor nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora.

Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.

Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Pentru examenul național de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent. Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de  examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat.

Calendarul examenului național de Bacalaureat

3 – 10 iunie 2020: înscrierea candidaților

11  – 17 iunie 2020: echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020: limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă

23 iunie 2020: limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă

24 iunie 2020: proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă

25 iunie 2020: proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă

30 iunie 2020: afișarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12:00

30 iunie 2020: depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:00

1 iulie 2020: depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:00

1 – 4 iulie 2020: rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020: afișarea rezultatelor finale

ȘTIRI