Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni la ceas aniversarEducație

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni la ceas aniversar

       Accesări: 656

Săptămâna Şcoala Altfel din acest an şcolar a început, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, sub semn aniversar. Elevii şi profesorii colegiului şi-au sărbătorit şcoala şi pe patronul acesteia, academicianul Mihai Băcescu.

Din 28 martie 1998, liceul nostru primeşte numele academicianului Mihai Băcescu, zi în care avea să fie aniversat şi omagiat aici, la Fălticeni, la liceul nostru, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani.

Academicianul Mihai Băcescu, originar de pe aceste meleaguri, recunoscut ca specialist oceanolog, carcinolog şi hidrobiolog de talie mondială, cu o bogată activitate de cercetare şi răspândire a ştiinţei în acest domeniu, a dorit ca numele său să fie purtat şi de unitatea noastră şcolară, alături de Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni, aflat în imediata vecinătate a şcolii, tocmai pentru a insufla elevilor dragostea pentru cunoaştere, pentru ştiinţă, pentru viaţă, el însuşi fiind un adevărat model în acest sens.

În cei 97 de ani de existenţă, instituţia noastră şcolară, înfiinţată în 1920, a parcurs drumul istoriei învăţământului românesc, înregistrând rezultate tot mai apreciate, până la obţinerea, de patru ori, a distincţiei de Şcoală Europeană.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Recunoaşterea oficială de către M.E.C. a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” ca Şcoală Europeană, s-a realizat în urma unei competiţii naţionale, fiind evaluată activitatea de cooperare europeană în domeniul educaţional prin proiecte şi programe derulate printr-un parteneriat de calitate cu unităţi şcolare, instituţii publice, organizaţii de formare, din ţări ale U.E.

Performanţele şi coerenţa activităţilor de cooperare europeană cu politica de dezvoltare a instituţiei şcolare, integrarea programelor de cooperare europeană în programul curent al şcolii, varietatea grupurilor de vârstă implicate în activităţi, continuitate şi constanţă, strategie şi modalităţi de evaluare şi diseminare, calitatea parteneriatelor stabilite, sunt câteva dintre criteriile de evaluare a proiectelor participante la Competiţia Naţională „Şcoala Europeană”, în baza cărora am fost declaraţi câştigători.

Impactul acestor experienţe educaţionale asupra mediului şcolar este remarcabil. Elevii şi profesorii noştri şi-au lărgit orizontul de aşteptare, şi-au îmbunătăţit performanţele, şi-au ameliorat competenţele inter- şi transdisciplinare.

Din activităţile derulate în aceste zile, amintim:

 Campanie de informare „De ce iubim şcoala?(Prezentarea istoricului şcolii urmată de dezbatere şi  sondaj de opinie).

Concurs „Cine ştie câştigă” (Activitate competiţională adresată elevilor din clasele IX-X. Echipaje a câte 2 elevi din cele 23 de clase au răspuns la întrebări pe marginea istoricului liceului, a vieţii şi activităţii Academicianului Mihai Băcescu).

 Activitate practicăImaginea şcolii din perspectiva elevilor de azi“ – colectivele de elevi din clasele IX-X au realizat un material de promovare a imaginii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” (colaj, pliant,  material multimedia). Materialul a fost prezentat la concurs de cei doi reprezentanți ai fiecărei clase.

Schimb cultural „Cultură şi civilizaţie chineză” – activitate interactivă despre tradiţiile, cultura, istoria şi geografia Chinei  (invitat: Changchun Li – lector la Clubul de Studii Asiatice România-China din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava).

 Spectacol „Colegiul, la ceas aniversar” – activitate cultural-artistică, cu participarea elevilor cu valenţe artistice şi organizată de reprezentanţi din Consiliul Elevilor.

 Moment artistic „Muzica folk – între profesie şi pasiune” – dialog cu un om de succes: avocata Mihaela Popescu (fosta membră a vestitului Cenaclu “Flacăra”).

 Conferinţa  „Popas în bucuriile … de taină”invitat preot Petru Irimescu.

 

Au consemnat,      

prof. Eleonora Bulboacă

prof. Mattyllena Boicu

ȘTIRI