Centrul Diecezan Caritas din Iași va implementa în comuna Preutești un proiect socio-medical de 17 milioane de leiRural

Centrul Diecezan Caritas din Iași va implementa în comuna Preutești un proiect socio-medical de 17 milioane de lei

       Accesări: 986

Satul românesc are nevoie de sprijin și inițiativă pentru dezvoltare armonioasă. Cu ajutorul fondurilor europene, comunitățile locale au parte de beneficii importante pe plan social, educațional și ocupațional. Un proiect cu asemenea implicații se va desfășura din primăvara acestui an în cea mai mare comună de pe Valea Șomuzului.

17 milioane de lei vor ajunge la Preutești printr-o acțiune pe termen lung derulată de Centrul Diecezan Caritas din Iași.

Proiectul se numește AMIC (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate) și se adresează unei categorii largi de beneficiari, de la elevi și adolescenți la părinți.

Obiectivele principale sunt reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, oferirea de servicii sociale prin programe educaționale, de consiliere, mediere și formare profesională.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Programele derulate includ totodată servicii medicale stomatologice și oftalmologice, cât și îngrijiri de tip socio-medicale la domiciliu pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată care nu aparține etniei rome.

95 de elevi din ciclul preșcolar și primar vor beneficia de pachete educaționale adaptate pentru reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Aceștia vor urma cursurile unui program de tip „școală după școală”.

Prin intermediul proiectului AMIC peste 300 de persoane din comuna Preutești vor fi sprijinite pentru integrarea pe piața muncii cu ajutorul unor programe specifice de consiliere, formare profesională și de mediere ocupațională. Un alt obiectiv este creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și stimularea ocupării pe cont propriu pentru 93 persoane din comunitatea marginalizată, în perioada de implementare urmând să fie oferite facilități atât pentru angajat cât și pentru angajator.

Pentru grupul țintă vor fi desfășurate numeroase acțiuni sociale și medicale pentru creșterea calității vieții și îmbunătățirea condițiilor de locuit în familie.

Numărul total al beneficiarilor programelor AMIC se ridică la peste 1.000 de persoane.

În perioada de implementare se va înființa un centru comunitar multifuncțional integrat și vor fi desfășurate programe de ucenicie și de consiliere antreprenorială, seminarii motivaționale, cât și ateliere pentru dezvoltarea abilităților de lucru.

Cu obiective ambițioase, programul conceput de Centrul Diecezan Caritas Iași va fi derulat împreună cu cele mai importante instituții din comună, parteneri fiind Primăria Preutești și Școala Gimnazială Preutești.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, se întinde pe o perioadă de trei ani și se va încheia pe 11 februarie 2021.

ȘTIRI