Cenaclul literar „Eugen Lovinescu” din Fălticeni şi-a început activitateaCultură

Cenaclul literar „Eugen Lovinescu” din Fălticeni şi-a început activitatea

       Accesări: 216

Joi, 10 septembrie 2015, sala de lectură a Bibliotecii municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni a  găzduit a doua şedinţă a Cenaclului literar „Eugen Lovinescu”.

La şedinţă au participat un număr de 10 membri, din cei 16 care şi-au manifestat dorinţa până în prezent de a activa în cadrul acestui cenaclu: Alexa Paşcu (iniţiatorul demersurilor pentru reînfiinţarea cenaclului – n.n), Coca-Maria Udişteanu, Niculina Prundeanu, Lenuţa Rusu, Vasile Moroşanu, Gabriel Todică, Gina-Maria Todică, Nicoleta Hoştinariu, Cristina Bărăscu şi Saveta Vărăreanu.

Cei prezenţi au avut discuţii pe teme organizatorice, iar partea a doua a întâlnirii a fost rezervată prezentării creaţiilor celor programaţi şi dezbaterilor în legătură cu lucrările acestora.

S-a hotărât în unanimate de către cei prezenţi ca cenaclul literar să poarte numele „Eugen Lovinescu”, considerându-se că nu este o înfiinţare de cenaclu literar, ci mai degrabă o reluare a activităţii, care  a încetat de ani buni din varii motive.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Alegerea comitetului director a fost amânată până când cenaclul va avea un număr suficient de membri, aceasta neîmpiedicând în niciun fel desfăşurarea şedinţelor de cenaclu. Vasile Moroşanu a propus înregistrarea ca persoană juridică a cenaclului literar pentru a atrage fonduri, însă, atât iniţiatorul, Alexa Paşcu, cât şi ceilalţi membri au fost de părere că acest moment trebuie amânat până când cenaclul se va consolida.

„Având în vedere că vor fi şi alţi membri care vor dori să vină la cenaclu, şi că vor fi şi dintre cei care au serviciu, s-a propus să găsim o altă locaţie şi să stabilim ca şedinţele să se ţină după–amiaza, fie în cursul săptămânii, fie duminica. Problema a rămas pentru analiză şi definitivare în perioada următoare, când se va discuta şi cu conducerea Primăriei Fălticeni în cea ce priveşte locaţia, şedinţa din octombrie urmând a se ţine în data de 8, tot în sala de lectură de la biblioteca municipală”, ne-a informat Alexa Paşcu.

În partea a doua a întâlnirii s-a trecut la prezetarea lucrărilor proprii, atât ale celor programaţi cât şi ale celorlaţi, care au avut lucrări la ei.

Coca-Maria Udişteanu a citit câteva poezii, de o mare sensibilitate, din volumul Copilăria poeziei, care, aşa cum rezultă şi din titlul volumului, cuprinde poezii dedicate copiilor.

Vasile Moroşanu şi-a prezentat cartea de proză scurtă, recent lansată, Vinovatul din oglindă, din care a citit trei proze: A venit circul, Coşmarul lui Tănăsie şi Maestrul şi diva, primindu-şi aprecierile cuvenite din partea celor prezenţi.  

Lenuţa Rusu a citit din viitoarea carte ( aflată în pregătire) trei poezii pentru copii: Recunoştinţa semenilor, Greierele şi furnica( variantă modernă) şi Căluţul. Ca şi la domna Udişteanu, cei prezenţi au avut cuvinte de laudă.

Fiindcă timpul a permis, doamna Coca-Maria Udişteanu a citit două proze scurte, aparţinând lui Mircea Motrici, din cartea Relicve literare, care a fost editată grija soţiei sale Rozalia Motrici, şi este prefaţată de  Nicolae Cârlan.

Fiind vorba de Mircea Motrici, Alexa Paşcu a ţinut să precizeze că îi poartă veşnică recunoştinţă pentru că el a fost acela care l-a îndemnat şi l-a ajutat să-şi pulbice primul volum de poezii în anul 1995, Libertatea zborului, care a deschis, practic, drumul său spre literatură, pentru că până atunci lucrările au fost ţinute în sertar. Referindu-se la cele prezentate de către doamna Coca- Maria Udişteanu, Alexa Paşcu a spus că în creaţia lui Mircea Motrici, fie poezie sau proză, se simte o căldură sufletească deosebită. În proza sa se găsesc adevărate oaze de poezie, de o  frumuseţe şi trăire deosebită. Ex. în Clinchet:„ Jocul frunzelor împrăştie arcuri din diadema verii…Miresmele coapte trimit şiraguri de perle pe povârnişul serii… Ora e rotundă în razele lunii… Zorii îşi toarnă mantia pe o brumă fierbinte… Clopote srtinse de aripi şi flori…” sau în Generaţii: „Mă uit la chipul mamei… În palmele ei văd alinările copilăriei/ În zâmbet,verile lungi/ În priviri, răsăritul de soare/ În vorbe,buchet de raze târzii/ În nerăbdarea ei, timpul bunicilor/În paşii ei, rodnicia pământului/ În oftat, licăririle uitate/ Simt în sufletul ei rădăcinile mele…”

Saveta Vărăreanu a citit câteva fragmente din cartea sa Suflet de orfan, o carte de o sensibilitate deosebită în care este prezentată chiar viaţa sa de copil orfan.

 Alexa Paşcu le-a cerut tuturor celor prezenţi să fie ei înşisi în cea cea crează, să aibă curaj şi demnitate, pentru că pe tărâmul literaturii nu-i chiar aşa uşor de mers, necesită multă muncă; fiecare să scrie în domeniul pe care îl stăpâneşte cel mai bine, să nu  meargă pe mai multe căi deodată, căci şansele de a reuşi în toate sunt minime.

  În şedinţa cenaclului din data de 8 octombrie îşi vor prezenta propriile lucrări următorii membri: Niculina Prundeanu, pentru secţiunea teatru, Cristina Bărăscu, poezie, Gabriel Todică şi Gina-Maria Todică, care vor prezenta cartea Artişti plastici de viziune dualistă.

 

ȘTIRI