Căutarea lui DumnezeuActualitate

Căutarea lui Dumnezeu

       Accesări: 66

Martin Luther King a spus într-un discurs că ştiinţa şi religia nu pot fi contradictorii: ,,Ştiinţa şi religia nu pot şi nu trebuie să se contrazică între ele, pentru că atât ştiinţa cât şi religia   au acelaşi autor, pe Dumnezeu”. La rândul ei Simone Weil a arătat că nu este cu putinţă eroare în ceea ce-l priveşte pe Dumnezeu întrucât: ,,Dacă am putea presupune că în Dumnezeu există eroare, am gândi că tot ceea ce ni s-a dat a fost dintr-o eroare”(Simone Weil, Autobiografie spirituală, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 35).

În esenţă, religia are rolul de a găsi o punte de echilibru între două realităţi contradictorii precum şi ,,de motivare pentru ştiinţele şi artele moderne” (Vladimir Petercă, Calea spre oameni, Editura Sapienţia, Iaşi, 2011, p. 587). Bineînţeles că în lumea de astăzi există destule voci care spun că religia şi teologia sunt o provocare dar şi o sfidare.

Totuşi câmpul religios şi teologic nu se adresează nicidecum unui grup de iniţiaţi sau de specialişti, ci sunt ,,un bun la dispoziţia tuturor” (ibidem). Omul de astăzi la fel precum profetul Ilie din vechime îl caută pe Dumnezeu (1 Regi 19,8). Ştiinţele moderne au dezvoltat aria cunoştiinţelor umane însă rămân obsedante întrebări precum: de unde vine omul şi încotro se întreaptă,  de unde vine viaţa şi care este scopul ei, ce este lumea. Prin aceste întrebări existenţiale omul ajunge inevitabil la existenţa unui motor prim: ,,acesta, care este perfect din el însuşi şi care cheamă la existenţă orice lucru, noi îl numim în limbajul religios Dumnezeu” (Vladimir Petercă, op. cit., p. 590). Se poate invoca aici  Psalmul 97 care arată că Dumnezeu este ,,Domn pentru întregul pământ” (97,5).

Nu trebuie uitat nici că Dumnezeu a făcut omul  după ,,chipul şi asemănarea lui” (Geneză 1,26). De menţionat că Dumnezeu nu este o persoană  în mod limitat precum oamenii, ci este persoană absolută prin care ,,suntem acceptaţi şi confirmaţi noi înşine ca persoane” (Vladimir Petercă, op. cit., p. 594).

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Dr. Adriana Macsut

ȘTIRI