Sănătate

CAS Suceava a finalizat contractarea serviciilor medico-farmaceutice

       Accesări: 89

retete_medicamente_prescriptieCAS Suceava a derulat în luna aprilie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală. În vederea încheierii contractelor / actelor adiţionale pe acest an, furnizorii au depus la CAS Suceava cererile, însoţite de documentele necesare.

Pentru furnizorii care la data de 31 martie 2015 se aflau în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2014 s-au prelungit până la 31 decembrie 2015. Furnizorii care nu se aflau în contract cu CAS Suceava şi care au depus cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare, au încheiate contracte cu valabilitate de la 1 mai până la 31 decembrie 2015. Furnizorii care derulează Programe Naţionale de Sănătate în contract cu CAS Suceava au depus cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare şi au încheiat contracte cu valabilitate de la 1 mai 2015 până la 31 decembrie 2016.

Statistic, pe fiecare tip de asistenţă medicală, numărul actelor adiţionale / contractelor încheiate se prezintă astfel: Medicină primară – 285; Ambulatoriu de specialitate clinic – 108 (din care 3 furnizori noi); Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 28 (4 furnizori care aveau încheiate contracte cu CAS şi-au deschis şi alte puncte de lucru); Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 15 (din care 1 furnizor nou); Asistenţă medicală dentara – 50 (din care 3 furnizori noi); Îngrijiri la domiciliu – 5 (din care 1 furnizor nou); Asistenţă medicală spitalicească – 14 (din care 4 furnizori noi); Furnizori de medicamente (Farmacii) – 151 (din care 7 furnizori noi); Furnizori de dispozitive medicale – 67 (din care 6 furnizori noi).

În ceea ce priveşte Programele  Naţionale de Sănătate, au fost încheiate acte adiţionale sau contracte noi pentru: Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4 (din care 1 furnizor nou); Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) – 4; pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis – 144 (din care 9 furnizori noi); 3 furnizori de dializă privaţi – furnizori noi.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

ȘTIRI