Carte, lingou de aur şi argintCultură

Carte, lingou de aur şi argint

       Accesări: 148

A trecut ceva timp de când sunt fericita posesoare a acestei cărţi, de aceea trebuie să exprim, în câteva rânduri, ceea ce am simţit citind-o.

Cartea ” Cititoarea, călătorea” mi-a fost dăruită de către autoarea – călătoarea, doamna Doina Cernica, în duminica în care noi, creştinii ortodocsi, sărbătorim „Floriile”, de aceea mi-am zis că am primit în dar o floare. Dar, după ce am rămas doar eu şi cartea, cuprinzând-o în mâini şi privind-o, mi-am dat seama că de fapt ţin în mâini un „lingou de argint”, inspirată fiind de coperta argintie a cărţii. Lingoul de argint are pe mijloc o fereastră lucrată în fir de aur şi argint. Fereastra parcă mă îndemna să o deschid. Şi am deschis-o pentru a mă dumiri ce este cu ea, cu fereastra. Şi m-am dumirit. Este o tapiserie realizată de doamna Cela Neamţu, artist plastic foarte cunoscut şi nu numai la noi. Tapiseria poartă numele „Fereastră pentru Doina Cernica ” şi a fost premiată la Salonul Artiştilor de la Paris dar şi de către Academia Română.

Edificată aşadar, nerăbdătoare am deschis cartea şi am citit Cuvânt înainte scris de autoare şi din care am înţeles ce trebuie să fac pentru a cunoaşte ce cuprinde cartea şi anume că, citez: „ele, cărţile, ştiu totul şi nu trebuie decât să le întrebi, ca să-ţi dea răspuns la nedumeririle şi curiozităţile tale”. Exact aşa am făcut şi eu. Am citit primul capitol „La Cernăuţi: irepetabila călătorie” şi m-am oprit fascinată de frumuseţea stilului scriitoarei ale cărei simţăminte vibrează, ard parcă, în cuvintele scrierii – descrierii acestui minunat oraş atât de încărcat de istorie culturală mai ales pentru noi românii. Dar am simţit şi iubirea imensă a mamei, însoţită în acea călătorie de copiii săi, care spune, atunci când răspunde îndemnului rostit de profesorul Nicolae Costaş de a se privi în apele oglinzii veneţiene aflată în Sala Roşie a Universităţii, pentru a rămâne tineri şi frumoşi: „M-am uitat la urmă şi eu. Şi mi-am văzut copiii”.

Apoi am parcurs încet, cu atenţie, capitol după caitol, oprindu-mă din când în când pentru a-mi trefira prin minte şi a aprofunda cele citite. Aceasta pentru că scriitoarea – călătoarea alătură într-o împletitură armonioasă, potrivită, personalităţi ale căror nume au rezonat de-a lungul timpului, de la Caravaggio, Michelangelo, Rafael, Marchizul de Pombal dar şi Badea Cârţan; apoi Eminescu, M. Eliade, Brâncuşi, Călinescu, Sadoveanu, Zoe Dumitrescu Buşulenga şi multe alte personalităţi ce şi-au adus tributul în toate domeniile, artă, cultură, ştiinţă.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Cartea are şi meritul de a readuce în atenţia cititorului aceste nume care au strălucit cândva dar care, încet, încet, sunt date uitării, datorită vremii şi vremurilor prea agitate; ea este ca un manual de geografie, istorie, cultură şi de aceea o recomand tuturor dar mai ales celor tineri.

Aceasta este o carte document, de cultură generală, iar prin stilul broderiei, inconfundabil, al autoarei, te îndeamnă la nostalgie şi visare şi parcă ai vrea să ai aripi să poţi zbura pe urmele ziaristei călătoare pentru a vedea cu ochii tăi adevărul celor descrise de Domnia Sa în paginile cărţii.

Este o carte densă, impregnată de personalităţi, edificii şi de istoria locurilor pe unde şi-a plimbat paşii autoarea – călătoarea – ziarista învestită cu noroc şi harul mânuirii condeiului. Printre rânduri se întrevede dragostea pentru citit de care pomeneşte autoarea. Cei cărora nu le place a citi, nu ştiu cât de mult pierd, nu au posibilitatea de a vedea, măcar şi prin ochii altcuiva, toate frumuseţile, minunăţiile care se află pe pământul acesta rotund şi bogat, al nostru, al tuturor celor care păşim pe el. Din orice carte, mai plină de conţinut, aşa cum este aceasta, sau mai săracă, se poate învăţa ceva. Ei, bine, din cartea „Cititoarea, călătoarea” se desprinde o adevărată bogăţie de învăţătură şi cunoaştere. Ochiul vigilent al ziaristei Doina Cernica le-a observat şi consemnat pe toate în stilu-i propriu plin de gingăşie dar şi fermitate totodată, ceea ce conferă foarte multă valoare cărţii.

Pentru mine cartea este ca o diademă filigranată în aur şi argint pentru că fiecare capitol se constituie într-o frescă istorică, spirituală, culturală a locului vizitat de către autoare şi fiecare se transformă parcă într-o petală pentru întregirea diademei.

Foarte multe persoane călătoresc, vizitează locuri interesante, dar foarte puţine au darul de a desprinde din ceea ce văd tocmai esenţa frumosului, a interesantului şi apoi să le redea în scris în felul în care a făcut-o autoarea acestei cărţi. Citind-o aveam sentimentul că mă aflam chiar alături de autoare, privind totul prin ochii Domniei Sale, vibrând bucurându-mă, înfiorându-mă, emoţionându-mă, asemeni Domniei Sale

La prima vedere am comparat cartea cu un „lingou de argint”, dar citind-o mi-am dat seama că de fapt ea este un adevărat lingou de aur prin descrierea clară, împletită cu metafore ce îţi pun sensibilitatea să vibreze la „vederea” acelor deosebite locuri de pe continentul European, despre care ştim atât de puţin şi poate nu am şti nici atât dacă nu ar exista astfel de oameni încărcaţi cu har de la Dumnezeu de a ni le prezenta şi nouă prin scrierile dumnealor.

Cartea trebuie citită atent, cu migală, cu mintea, inima şi sufletul pentru că aşa a scris-o şi autoarea, apoi ne-a oferit-o în dar. Cartea trebuie citită, recitită şi răscitită atât pentru conţinutul amplu cât şi pentru stilul inegalabil folosit de către autoarea – călătoarea – ziarista – cititoarea, doamna Doina Cernica.

Această carte carte pentru mine este o floare, un lingou de aur şi argint, dar şi un document, mi-a cuprins cu totul gândurile şi sufletul încât mi se pare prea puţin să îi aduc doar mulţumiri formale autoarei, de aceea cu smerenie şi respect, îmi plec fruntea în faţa harului Domniei Sale şi îi dorsec să aibă mereu condei neostenit pentru alte astfel de lingouri de aur şi argint.

Coca Maria Udişteanu

ȘTIRI