CAR Învățământ Fălticeni deschide agenția MoldovițaActualitate

CAR Învățământ Fălticeni deschide agenția Moldovița

       Accesări: 99

Asociația Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Fălticeni I.F.N. anunță dezvoltarea punctului de lucru din Moldovița. În contextul unei rate reduse de ocupare (aproximativ 60%) și a unei rate mari a sărăciei (40.4% din populația României era în 2014 expusă riscului de sărăcie), Asociația Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Fălticeni I.F.N. vine în sprijinul persoanelor vulnerabile prin asigurarea accesului la servicii financiare adecvate și la educație financiară și antreprenorială. Față de împrumuturile acordate de alte instituții financiare, Casa de Ajutor Reciproc răspunde cerințelor sociale, prin dezvoltarea unor forme alternative de finanțare a solidarității.

Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Fălticeni I.F.N. următoarele împrumuturi:

  • Împrumut tradițional cu dobânda de plată de 7,2%/an din suma împrumutată;
  • Împrumut tradițional garantat cu propriul fond social tradițional al membrului CAR, cu dobândă de plată de 3,6%/an din suma împrumutată;
  • Împrumut opțional, în funcție de suma împrumutată, rambursat într-o perioadă de până la 5 ani pentru sumele de până la 15.000 lei și de până la 6 ani pentru împrumuturi cuprinse între 15.001-25.000 lei.
  • Împrumuturi de nevoi personale garantate cu ipotecă, pentru suma maximă de 100.000 euro.

Casele de ajutor reciproc sunt instituții financiare nebancare IFN, fără scop patrimonial, organizate în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor asociați. În cazul acestora, membrii primesc ajutor financiar reciproc și microcredite pentru dezvoltarea activităților generatoare de venit sau pentru uz personal, încurajarea economisirii pentru familiile cu venituri mici – ajută la prevenirea și abordarea tuturor aspectelor excluziunii – sărăcie, venituri mici, lipsa locurilor de muncă și mai ales a cauzelor acestora lipsa educației financiare și a creditului accesibil, oferindu-le sprijin în gestionarea adecvată bugetelor, combaterea supra-îndatorării și efectelor unor practici de creditare iresponsabile social, și eventual finanțare pentru ocuparea pe cont propriu.

Proiectul ICAR este implementat de către Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România alături de 27 de parteneri și are drept scop înființarea unui număr de 9 C.A.R. și dezvoltarea activității a 17 puncte de lucru ale unor C.A.R. partenere, bazate pe modele de succes la nivel european – uniunile de credit și organizațiile de micro-finanțare. În plus, se are în vedere crearea a 36 de noi locuri de muncă, din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din regiunile: București, Sud-Muntenia, Sud-Est, Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Mai multe detalii detalii despre proiect și despre incluziunea financiară se găsesc la www.uncar.ro.

Persoană de contact:

Raluca Simbotin, expert comunicare ICAR, raluca.simbotin@fdsc.ro, telefon 0758 231 012.

ȘTIRI