Biserica Ortodoxă sărbătorește Pogorârea Sfântului DuhReligie

Biserica Ortodoxă sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh

       Accesări: 304

Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea mai este cunoscută sub numele de „Cincizecimea” sau „Rusaliile”. Este celebrată întotdeauna într-o zi de duminică, la 50 de zile de la Învierea Domnului.

În ziua de Rusalii se oficiază liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu imnuri speciale care înlocuiesc tradiționalele antifoane.

Sărbătoarea marchează întemeierea Bisericii creștine, după cum mărturisesc Sfinții Părinți. În timp ce Apostolii și alți ucenici ai Domnului Iisus Hristos erau adunați împreună în rugăciune, în foișorul cel de sus, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei sub forma unor „limbi de foc despicate” făcând zgomotul unui vânt puternic. Ei au început apoi să vorbească în limbi pe care nu le cunoșteau.

Mulți pelerini de origine evreiască, veniți din diferite colțuri ale lumii, la sărbătoarea Legământului, au rămas uimiți să îi audă pe cei 12 pescari, oameni simpli, rostind rugăciuni către Domnul în limbile țărilor unde locuiau, făcând cunoscută învățătura Mântuitorului către neamuri.

Acest eveniment este descris detaliat în Faptele Apostolilor.

Sfântul Evanghelist Luca mărturisește că momentul în care Duhul Sfânt, în forma unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe Apostoli, iar aceștia au căpătat puterea de a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci.

Când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, aceștia au devenit preaînțelepți, fiind umpluți de lumina, râvna și toate harurile dumnezeiești.

După acest moment, Apostolii lui Hristos au ieșit la propovăduire în toată lumea, săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducându-i pe mulți de la întuneric la lumină, de la păgânism la dreapta credință.

Tot din „Faptele Apostolilor” aflăm că după predica Sfântului Petru, aproape 3.000 de suflete au crezut în Hristos, alcătuind, ceea ce Sfinții Părinți numesc prima comunitate creștină.

Pogorârea Duhului Sfânt este unul din cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe.

Până spre sfârșitul secolului IV, Cincizecimea era o dublă sărbătoare. Pe atunci, praznicul era închinat atât Înălțării Domnului cât și Pogorârii Sfântului Duh. În jurul anului 400, cele două sărbători au fost separate, Cincizecimea rămânând sărbătoarea prin care se celebrează doar Pogorârea Sfântului Duh.

În amintirea acelor momente, creștinii primesc la Sfânta Liturghie ramuri de tei. Preoții le sfințesc pe acestea prin rugăciuni speciale, săvărșite spre finalul serviciului religios.

Forma frunzelor de tei simbolizează limbile de foc pogorâte asupra Sfinților Apostoli care au propovăduit Cuvântul Adevărului la toată făptura.

ȘTIRI