Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavrilReligie

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

       Accesări: 368

Ca în fiecare an pe data de 8 noiembrie, îi cinstim pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești.

Prin cuvântul arhanghel înțelegem mai mare peste îngeri, iar înger înseamnă vestitor, deoarece îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.

Potrivit Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, puterile cerești netrupești se împart în nouă cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil. Dintre aceștia cei mai cunoscuți sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar șapte dintre ei sunt pomeniți și în cartea Apocalipsei ca fiind cele șapte duhuri care stau în fața Tronului lui Dumnezeu.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Numele Sfântului Arhanghel Mihail în limba greacă înseamnă cine este Dumnezeu, iar numele Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

În iconografia ortodoxă, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepsește păcatul, nedreptatea și apără pe cei drepți. De aceea el pedepsește popoarele rele și apără pe cele bune care împlinesc voia lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat în iconografia ortodoxă purtând în mâini o floare de crin alb, ce simbolizează puritatea, bucuria și binecuvântarea, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Arhanghelul Mihail este amintit în cărțile Vechiului Testament ca fiind prezent acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea și nelegiuirea sau apără pe cei nevinovați. El va fi cel care va suna din trâmbiță la ceasul hotărât de Dumnezeu și va chema popoarele și lumea întreagă la Judecata de Apoi.

Tot Arhanghelul Mihail este cel care a întărit pe toți îngerii în momentul în care o parte din îngeri, conduși de Lucifer, din mândrie, au căzut răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Gavriil se arată în tainele nașterilor binecuvântate de Dumnezeu. El este cel care vestește Sfinților Părinți Ioachim și Ana că vor naște pe Maica Domnului, iar preotului Zaharia, pe când era în Templul din Ierusalim, împreună cu Elisabeta, îi vestește că vor avea fiu pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.

Arhanghelul Gavriil este cel care anunță cu bucurie vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru oameni, când a binevestit Fecioarei Maria în Nazaret că va naște pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Tot el a fost cel care a binevestit păstorilor din Betleem că S-a născut Mântuitorul lumii, Hristos Domnul, și a condus corurile de îngeri care au cântat în noaptea sfântă a Nașterii Domnului Iisus Hristos: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire.

De aceea, Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, a mamelor, a fecioarelor, copiilor, părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru veșnicie.

Prin dreptatea și adevărul lui Dumnezeu pe care le arată Dumnezeu prin Sfântul Arhanghel Mihail sunt necesare ca și bunătatea, blândețea și bucuria care vin prin binecuvântarea adusă de Sfântul Arhanghel Gavriil.

De aici vedem și complementaritatea și legătura puternică existentă în lucrarea celor doi Sfinți Arhangheli, fapt pentru care Biserica îi cinstește împreună.

Prin aceasta se arată că Dumnezeu prin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este deopotrivă drept și milostiv, iubitor de adevăr și iertător cu cei căzuți, și care se ridică prin pocăință.

În această zi se face și pomenirea Sfinților Îngeri, iar această zi are o legătură deosebită cu data de 8 septembrie, când sărbătorim Nașterea Maicii Domnului.

Cifra 8 este simbolul vieții veșnice, iar din data de 8 septembrie, până în data de 8 noiembrie sunt exact 9 săptămâni, după numărul celor nouă cete îngerești.

Sfinții Îngeri păzesc și călăuzesc pe oameni pe calea mântuirii, iar cel botezat primește un înger păzitor, care îl îndeamnă să facă voia lui Dumnezeu.

Sfinții Părinți ne arată că există o legătură tainică între Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului și Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești. Maica Domnului este lăudată de toți îngerii și se roagă împreună cu toții îngerii înaintea Tronului Preasfintei Treimi.

ȘTIRI