Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de AurReligie

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

       Accesări: 276

Penultima zi din calendarul lunii lui gerar ne aduce o mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă în prăznuiește astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, fiind sărbătoriți laolaltă pe 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii. Pomenire aparte a Sfântului Vasile se face la 1 ianuarie, a Sfântului Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar a Sfântului Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie și la 13 noiembrie.

Prin viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei.

Teologia Ortodoxă îi consideră primii îndrumători, ca protectori și patroni, ca modele de viață, de virtute și fapte, mai ales că erau legați în cultură, în credință, evlavie și râvnă.

Din cartea Proloagele, care cuprinde viețile sfinților ortodocși, citim despre faptul că li se aduce cinstire într-o zi comună.

Pe vremea lui Alexios Comnenul, împăratul Bizanţului (1081-1118), erau creştini care-l socoteau pe Vasile mai mare între cei Trei Ierarhi, ca unul care, ca nimeni altul, a unit cuvântul său cu fapta. Alţii, coborându-l pe acesta şi pe Ioan, îl socoteau fruntaş pe Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, atât pentru mulţimea cuvintelor lui, cele dulci ca mierea, cât şi pentru puterea şi adâncimea gândului.

Alţii, în sfârşit, dădeau întâietate lui Ioan, cel cu gura de aur, mai meşter în cuvânt decât toţi şi îndemnător la aspră pocăinţă. Şi neînţelegerea ajunsese atât de mare, încât creştinii se împărţiseră în cete, care se duşmăneau între ele… Dar sfinţii n-au răbdat o ruptură ca aceasta.

Drept aceea, s-au arătat ei în vedenie, mai întâi câte unul, apoi toţi trei laolaltă, unui episcop înţelept, care păstorea în acea vreme în cetatea Evhaitelor, anume Ioan, grăindu-i aşa: După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nici o vrajbă nu avem.

Fiecare dintre noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Precum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi.

Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem în lume pace şi unire. Uneşte-ne, dar, făcându-ne praznic într-o singură zi… . Şi ascultând porunca, acest minunat bărbat al Bisericii, Ioan al Evhaitelor, a rânduit pomenirea lor laolaltă, la 30 ianuarie.

Toți cei trei Sfinți Ierarhi s-au născut și au crescut în familii deosebit de evlavioase, toți au studiat la școli înalte ale vremii, toți s-au învrednicit să slujească Biserica în calitate de arhierei și au beneficiat de o educație aleasă exemplară a mamelor: Emilia (Sfântul Vasile), Nona (Sfântul Grigorie) și Antuza (Sfântul Ioan).

Educația desăvârșită în familie i-a făcut pe cei Trei Sfinți Ierarhi să nu se lase de ademenirile filozofice ale școlilor păgâne, deși au învățat la cei mai renumiți filisofi ai vremii: Libaniu, Proheresiu, Himeriu, Andragațiu, ci au slujit Biserica, încreștinând pe mulți pe masura învățăturilor dobândite.

Inspirându-se din evanghelia iubirii milostive a lui Hristos, au propovăduit facerea de bine, milostenia, ajutorarea săracilor, contribuind la edificarea unor instituții de caritate, spitale, case pentru săraci și orfani.

Din anul 1936 cei trei mari ierarhi au devenit ocrotitori ai facultăților și seminariilor teologice din toată lumea ortodoxă.

În zona Fălticeniului, bisericile care au hramul Sfinților Trei Ierarhi sunt cea de la Slătioara la care Înalt Preasfințitul Părinte Pimen al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților va oficia Sfânta Liturghie.

Lăcașurile care îi sărbătoresc astăzi pe ierarhii ocrotitorii sunt Biserica din Huși (Preutești), Mănăstirea Broșteni (Drăgușeni) și Biserica din Liteni.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI