Biblioteca „Eugen Lovinescu” este mai bogatăCultură

Biblioteca „Eugen Lovinescu” este mai bogată

       Accesări: 136

Fondul documentar al Bibliotecii “Eugen Lovinescu” şi-a îmbogăţit colecţiile cu o donaţie preţioasă din partea domnului profesor Laurian Ilioaia. Dumnealui a oferit, generos, câteva tomuri ce au aparţinut tatălui său, învăţătorul şi profesorul emerit Constantin Ilioaia. Acestea sunt o veritabilă zestre culturală pentru oraşul nostru, întrucât cuprind pagini dactilografiate sau manuscrise,  documente de certă valoare şi interes privind istoricul Şcolii Normale „Ştefan cel Mare” (1914-1930) şi a Şcolii Pedagogice de fete (1949-1956).

Lucrarea, născută prin râvna unui inimos colectiv de dascăli, în frunte cu Constantin Ilioaia, Mihai Niculăiasa, Constantin Plăcintă, Petre Sandovici şi alţii, este concepută ca o monografie exhaustivă constituită din contribuţiile numeroase ale unor foşti slujitori devotaţi ai catedrei şi elevi ai celor două şcoli.

Aceştia aduc din uitare pagini din istoria învăţământului fălticenean, ilustrate cu chipuri de dascăli de prestigiu, cu figuri de absolvenţi, învăţători şi profesori.

“Această idee, de a nu lăsa să se aştearnă uitarea peste numele şi chipul acelor osârguitori din şcolile fălticenene, care cu râvnă şi abnegaţie au contribuit la progresul învăţământului şi la răspândirea culturii – ne-a călăuzit şi pe noi, cei câţiva pensionari, care, în 1980, am iniţiat acestă lucrare. Înfăptuirea ei se datorează şi cercului larg de colaboratori-profesori şi absolvenţi- ai celor două şcoli descrise, răspandiţi în mulţimea satelor şi oraşelor noastre.” (din Postfaţă, vol. III)

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Cartea era pregătită pentru publicare însă tipărirea ei întâmpinând dificultăţi, ea rămâne doar un valoros document de arhivă.

Ţinând seama de faptul că donaţiile de documente au devenit o raritate, gestul pe care domnul profesor Laurian Ilioaia l-a făcut față de instituţia noastră  este unul care ne onorează.

Documentele donate pot fi consultate în Sala de lectură a Bibliotecii municipale, ele fiind puse la dispoziţia publicului interesat de  istoria pedagogiei şi învăţământului fălticenean şi românesc.

ȘTIRI