Astăzi are loc şedinţa pe luna septembrie a Consiliului Local FălticeniActualitate

Astăzi are loc şedinţa pe luna septembrie a Consiliului Local Fălticeni

       Accesări: 120

consiliul_local_falticeniMarţi, 29 septembrie 2015, de la ora 13.00, va avea loc Şediţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni. Pe ordinea de zi a deliberativului se vor afla nouă proiecte de hotărâre. Printre altele, astăzi se va stabili data organizării târgului anual al pomicultorilor şi finanţarea pentru manifestările artistice care se vor desfăşura cu acest prilej. Un proiect care va genera cu siguranţă discuţii aprinse va fi cel al aprobării Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui viitor market pe terenul ocupat acum de clădirea Maternităţii, teren şi clădire aflate în proprietatea Fundaţiei Caritatea.

Proiectul ordinii de zi:

1.Procesele – verbale ale sedintelor din data de 17.08.2015 si 27.08.2015;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea unor schimburi de locuinte pentru tineri, destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind organizarea unor actiuni cu caracter cultural, artistic si sportiv în luna octombrie – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind participarea în calitate de partener a Municipiului Falticeni, împreuna cu unitatile de învatamânt liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2015– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru construire magazin alimentar „PENNY MARKET” si magazin cu produse din carne si brânzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrala, bransamente la utilitati, organizare de santier – str. Sucevei nr. 99, Municipiul Falticeni, beneficiar: Fundatia Caritatea – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru construire spalatorie si curatatorie ecologica, sala fitness , birouri si spatii comerciale pe str. Sucevei nr. 95 din municipiul Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind vânzarea unei suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni, prin negociere directa, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarilor constructiilor si a Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor immobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Falticeni pentru anul 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajistilor din municipiul Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cresterii salariale de pâna la 12% pentru personalul din cadrul Muzeului de Arta „Ion Irimescu” Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
12. Informare privind trasarea lucrarilor de împrejmuiri exterioare la Spitalul Municipal Falticeni.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

ȘTIRI