Astăzi are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local FălticeniLocal

Astăzi are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni

       Accesări: 91

Joi, 26 martie 2015, de la ora 16.00, în sala de sedinţă „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului local Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractului de concesiune nr. 468/08.04.1999 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al obiectivului de investiţii „ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT NADA FLORILOR” – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1000 lei pentru plata cheltuielilor de organizare a proiecţiei filmului „De ce eu?” – în regia lui Tudor Giurgiu, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Falticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

Imprumutul Promotional de Sarbatori

4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2015 – 2016 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

6. Proiect de hotărâre privind arondarea blocurilor de locuinţe ANL nr. 88 şi 90, situate în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, Asociaţiei de proprietari “Speranţa” nr. 16 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

7. Proiect de hotărâre privind contractarea serviciilor unei firme specializate în lucrari de desfiinţare a construcţiilor neautorizate pentru executarea măsurilor dispuse prin procesul – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 42/10.09.2012 încheiat de Primăria Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

8. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Sucevei, nr. 47, proprietatea publică a Judeţului Suceava, din administrarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătalin Coman;

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” şi Regulamentul de ordine interioară (proiecte) – în vederea formulării de amendamente, în scris, până cel târziu la data de 03.04.2015;

10. Informare privind solicitările de cumpărare/concesionare a unor suprafeţe de teren din municipiul Fălticeni;

11. Raport privind Starea economico – socială şi de mediu a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul 2014.

ȘTIRI