Accesări: 975

theologia

Teologia provine din grecescul theologia și înseamnă cuvânt/știință despre Dumnezeu. În accepția lumii antice   greco-romane se poate vorbi despre: sensul mitologic de la Platon și tratatele antice despre zei; sensul filosofico-cosmologic de la Aristotel prin care se lucrurile mobile prin ființa imobilă; sensul civil care se referă la cultul politic statal.

Sensul creștin a fost introdus de Origene și Clement Alexandrinul, dar de abia în secolul al XII-lea, după organizarea universităților, teologia începe să desemneze discursul despre Dumnezeu. La ora actuală ea este o știință care se referă la Dumnezeu și tot ceea ce are legătură cu divinitarea și are două ramuri: teologia naturală sau a minții studiată pe baza luminii naturale a rațiunii; teologia supranaturală revelată  sau a credinței.

Prima ramură este abordată de filosofie, iar a doua este obiectul de studiu al teologiei, punctul de vedere abordat aici. Teologia revelată constituie știința care având la bază descoperirea divină, studiază despre Dumnezeu și despre adevărurile ce au legături directe de Dumnezeu. Este vorba, în acest sens, de: adevărurile în sine legate în Dumnezeu; ceea ce trebuie crezut despre aceste adevăruri; ce trebuie făcut după s-a ajuns prin cunoaștere la credință. De aici rezultă că există teologia morală care se referă la adevărurile legate de Dumnezeu și teologie dogmatică, bazată pe izvorul Revelației.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Obiectul de studiu al teologiei este  format din: Dumnezeu, cel viu și izvor de viață; creaturile care sunt opera mânilor lui Dumnezeu.

Se poate spune, în sens larg, că  teologia este știința despre Dumnezeu, dar există o abordare obiectivă și una subiectivă. Teologia subiectivă se împarte în: teologia naturală (teodiceea) prin care omul îl cunoaște pe Dumnezeu ca scop al Universului; teologia propriu-zisă în care se ajunge la cunoașterea lui Dumnnezeu prin cunoașterea misterului divin; teologia patriei cerești  referitoare la Gloria lui Dumnezeu, la care va ajunge omul după trecerea în eternitate.

De precizat  că teologia este diferită de știință pentru că este bazată pe credință și rațiune, iar știința se bazează doar pe rațiune. Datorită originii sale divine, teologia capătă o dimensiune superioară: este o știință care își primește principiile de știința lui Dumnezeu prin Revelație.

Drd. Șefan Grosu, bursier doctoral, Academia Română

ȘTIRI