Aprilie în cenacluCultură

Aprilie în cenaclu

       Accesări: 127

La Biblioteca Municipală din Fălticeni, a avut loc (joi, 14 aprilie) o nouă şedinţă a Cenaclului Literar „Eugen Lovinescu”, fiind deschisă de prezentarea broşurii „Pledoarie pentru maternitate (în clar-obscur)”, ce adună între coperţile sale articole de presă, imagini şi poezii realizate cu prilejul expoziţiei de artă plastică cu acelaşi nume, susţinută de Gabriel Todică în 6 martie 2016, în care membrii cenaclului fălticenean au avut o contribuţie importantă în reuşita momentului artistic din cadrul vernisajului, prin recitalul susţinut de aceştia. Tipărită în condiţii grafice deosebite, broşura este structurată în trei capitole: referinţe critice şi articole de presă realizate în jurul acestui eveniment, precum şi poeziile recitate cu prilejul vernisajului, dar şi selecţii de la premianţii la secţiunea „poezie debutanţi” de la Festivalul-Concurs „Alexandru Macedonski”, ediţia a III-a.

Cenaclul s-a bucurat de prezenţa unor membri mai vechi, Coca-Maria Udişteanu, Niculina Prundeanu, Saveta Vărareanu, Ana Ilişescu, Alexa Paşcu, Gabriel Todică, Vasile Moroşan, Costică Varganici, Gheorghe Varganici, dar şi de aderarea unui nou membru, scriitorul Simion Dumitru, care a promis să fie o prezenţă activă şi constantă. Acesta a fost  prezentat de Vasile Moroşanu, care a citit câteva descrieri peisagistice excepţionale din scrierile autorului (din care amintim „Răsfoind între amintiri” – 2013, „Mireasma florilor de câmp” – 2014, „Obiceiurile obârşiei” – 2014, „Promoţia” – 2015, „Seri de august la Bălţăteşti” – 2015), care l-au determinat să afirme cu convingere că „domnul Simion parcă a călcat pe urmele lui Sadoveanu”.

Saveta Vărăreanu a citit două poezii, „Dealul negru” şi „Treceai nepăsător”, traduceri din limba ucraineană, de o puternică sensibilitate lirică.

Şi pentru a scimba registrul, Alexa Paşcu a citit din epigramele sale publicate în Revista „Plumb”. Momentul a prilejuit d-nei Ana Ilişescu să amintească de puternica expresivitate a descrierilor peisagistice surprinse de acelaşi autor în romanul „Epistola Monahului Iustin”.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

În intervenţia sa, Coca Udişteanu a ţinut să amintească personalitatea complexă a doctorului Vasile V. Popa, fiul celebrului V. Gh. Popa, citind pasaje din articolul apărut in ziarul „Crai Nou” din 14 aprilie a.c. sub semnătura lui Mihai Nichita. Păstrând aceeaşi aură sentimentală, a dat apoi citire unor pasaje din proza lui Ionel Teodoreanu.

Şi cum timpul s-a scurs într-un ritm nebun, ne-am hotărât să revenim tot într-o joi, pe 19 mai, în acelaşi loc, tot la ora 14:00, pentru a continua.

 

Gabriel Todică

ȘTIRI