Anunț privind prelungirea termenului de depune pentru proiectele aferente apelului de selecție nr.3/2018 și apelului de selecție nr.4/2019Anunţuri - Diverse

Anunț privind prelungirea termenului de depune pentru proiectele aferente apelului de selecție nr.3/2018 și apelului de selecție nr.4/2019

       Accesări: 145

Anunț privind prelungirea termenului de depune pentru proiectele aferente apelului de selecție nr.3/2018 și apelului de selecție nr.4/2019

Număr de înregistrare 75/21.3.2019

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.5.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, telefon 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, vă informează că Apelul de selecție nr.3/2018 și, respectiv, Apelul de selecție nr.4/2019, aflate în desfășurare, și având ca termen limită de depunere a proiectelor data de 31.3.2019 și, respectiv, data de 1.4.2019, au fost prelungite.

Apelul de selecție nr.3/2018 va fi prelungit pentru următoarea măsură:
• Măsura M9/6C – „Investiții în infrastructura comunităților broadband” – 45 zile calendaristice, data limită fiind 15.5.2019

Apelul de selecție nr.4/2019 va fi prelungit pentru următoarele măsuri:
• Măsura M1/1C – Formare profesională în sectorul agricol – 44 zile calendaristice, data limită fiind 15.5.2019
• Măsura M4/3A – Implementarea schemelor de calitate – 44 zile calendaristice, data limită fiind 15.5.2019
• Măsura M5/3A – Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură – 44 zile calendaristice, data limita fiind 15.5.2019
• Masură M7/6B – Crearea, modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minorităților – 44 zile calendaristice, data limita fiind 15.05.2019
• Măsura M10/6B – Investiții asociate cu protejarea mediului – 44 zile calendaristice, data limita fiind 15.5.2019

Toate celelalte condiții pentru accesarea fondurilor nerambursabile rămân neschimbate.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”

Președinte,
Sărmășanu Viorel

ȘTIRI