Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A – „Promovarea formelor asociative de producători în agricultură”Anunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A – „Promovarea formelor asociative de producători în agricultură”

       Accesări: 106

Data publicării: 05/11/2018
Data lansării sesiunii: 16/11/2018
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 1

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M7/3A – „Promovarea formelor asociative de producători în agricultură”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura M7/3A „Promovarea formelor asociative de producători în agricultură”

Data lansării apelului de selecție

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 16.11.2018.

Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 28.01.2019, ora 14.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili:

Grupurile de producători din sectorul agricol aflați pe teritoriul GAL Suceava Sud – Est, care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului.

Fondul disponibil – alocat pe măsură, cu următoarele precizări:
o Suma totală disponibilă pe măsură – 103.437,90 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect –51.718,95 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 51.718,95 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului în cadrul prezentei măsuri este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile și se va raporta în funcție de valoarea producției comercializate, astfel :
• Anul I – 10 %
• Anul II – 8 %
• Anul III – 6 %
• Anul IV – 5 %
• Anul V – 4 %

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, județul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro.

ȘTIRI