Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M4/1C – Sprijinirea resursei umane în sectorul agricolAnunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M4/1C – Sprijinirea resursei umane în sectorul agricol

       Accesări: 120

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 4/1C „Sprijinirea resursei umane în sectorul agricol”

1. Data lansării apelului de selecție
Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 04.09.2018.

2. Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 04.10.2018, orele 16.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:
o Beneficiari direcți – Entitățile publice sau private ce activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
o Beneficiari finali – Fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agro alimentare, tineri fără loc de muncă din teritoriu GAL Suceava Sud – Est.

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma disponibilă pe măsură – 10,368.45 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 10,368.45 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 10,368.45 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

o Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

o Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

8. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
o Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI