Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M2/6AAnunţuri - Diverse

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M2/6A

       Accesări: 140

Data publicării: 7.5.2019
Data lansării sesiunii: 21.5.2019
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 4

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M2/6A „Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 2/6A „Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole ”

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 21.05.2019.

 1. Data limita de depunere a proiectelor
  Data limită de depunere 21.06.2019 – orele 14.00.
 2. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
  Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
  În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.
 3. Tipuri de beneficiari eligibili:
   micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural aferent GAL Suceava Sud-Est.
   fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate din teritoriul GAL Suceava Sud-Est.
 4. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
  o Suma disponibilă pe măsură – 57.512,74 euro;
  o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 57.512,74 euro/proiect;
  o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 57.512,74 euro/proiect;
  o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
  o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 70% din totalul cheltuielilor eligibile sau
  o Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturismul și în cazul fermierilor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole
 5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.
 6. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relații cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, județul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

ȘTIRI