- Cronica de Fălticeni - https://www.cronicadefalticeni.ro -

Anunț lansare sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 1.6B: Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții

Data publicării: 08/11/2019
Data lansării sesiunii: 11.11.2019
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 3

Nr.308 / 21.10.2019

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte

MĂSURA 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea ”Suceava Sud Est”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est” anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea ”Suceava Sud Est”

Data lansării apelului de selecție

Data limită de depunere a proiectelor

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „Suceava Sud-est”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili

Fondul disponibil alocat pe sesiune, cu următoarele precizări

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosească solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M1/6B.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul solicitantului aferentr acestei masuri

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii, documente ce sunt disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare de la biroul de relaţii cu publicul ce este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, localitatea Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

De asemenea, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro

Facebook Comments