Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M6/3A – „Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate”Anunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M6/3A – „Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate”

       Accesări: 93

Data publicării: 05/11/2018
Data lansării sesiunii: 16/11/2018
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M6/3A – „Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura M6/3A „Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate”

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 16.11.2018.

Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 28.01.2019, ora 14.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsură sunt fermierii si grupurile de fermieri legal constituite ale căror exploatații participă pentru prima data la schemele de calitate, din teritoriul GAL Suceava Sud Est.

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma disponibilă pe măsură – 10.343,20 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect –10.343,20 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –10.343,20 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului în cadrul prezentei măsuri este de:
 100 % din totalul cheltuielilor eligibile în cazul acțiunilor de următorul tip:
– participarea pentru prima dată la sisteme de calitate în conformitate cu regulamentul UE nr. 1305 din 2013, enumerate la art. 16
– participarea la sisteme de calitate naționale
– certificarea voluntară a unor scheme de calitate ce sunt conforme cu ghidul de bune practici al Uniunii Europene
 70 % din totalul cheltuielilor eligibile în cazul acțiunilor de următorul tip :
– activităţi de promovare şi informare referitoare la produsele obţinute în cadrul schemelor de calitate

Cuantumul maxim pe exploatație este de 5171,60 euro pe maxim 2 ani.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro.

ȘTIRI