Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M4/1C – „Sprijinirea dezvotării resursei umane în sectorul agricol”Anunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M4/1C – „Sprijinirea dezvotării resursei umane în sectorul agricol”

       Accesări: 97

Data publicării: 05/11/2018
Data lansării sesiunii: 16/11/2018
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M4/1C – „Sprijinirea dezvotării resursei umane în sectorul agricol”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 4/1C „Sprijinirea resursei umane în sectorul agricol ”

Data lansării apelului de selecție

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 16.11.2018.

Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 28.01.2019, ora 14.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili:

o Beneficiari direcți – Entitățile publice sau private ce activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
o Beneficiari finali – Fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agro-alimentare, tineri fără loc de muncă din teritoriu GAL Suceava Sud – Est.

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibilă pe măsură – 10,368.45 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 10,368.45 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 10,368.45 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro.

ȘTIRI