Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea „Suceava Sud Est”Anunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea „Suceava Sud Est”

       Accesări: 82

Data publicării: 05/11/2018
Data lansării sesiunii: 16.11.2018
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 2

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea „Suceava Sud Est”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunță lansarea apelului de selecţie pentru MĂSURA 1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea ”Suceava Sud Est”

Data lansării apelului de selecție  
Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 16.11.2018

Data limită de depunere a proiectelor  
Data limită de depunere – 28.01.2019, ora 14.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte 

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități: Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

Tipuri de beneficiari eligibili 
– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
– ONG-uri definite conform legislației în vigoare
– Grupul de Acțiune Locală, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
– Suma disponibilă pe măsură – 124.104,34 euro;
– Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 124.104,34 euro;
– Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 124.104,34 euro;
– Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosească solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M1/6B.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in Ghidul solicitantului aferentre acestei măsuri

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii, documente ce sunt disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare de la biroul de relaţii cu publicul ce este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Localitatea Vadu Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

De asemenea, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL: www.galsuceavasudest.ro.

ȘTIRI