Anunț concurs de titularizare la Școala Postliceală Sanitară “Centrul de Studii European” din FălticeniAnunţuri - Diverse

Anunț concurs de titularizare la Școala Postliceală Sanitară “Centrul de Studii European” din Fălticeni

       Accesări: 1805

Școala Postliceală Sanitară “Centrul de Studii European Fălticeni” strada Sucevei, nr. 105, municipiul Fălticeni, județul Suceava, tel. 0230 545 023, 0755 048 835, organizează în data de 18.11.2019 concurs de titularizare pentru ocuparea următoarelor posturi:

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul unității în perioada 14-24.10.2019, între orele 14,00-17,00.

Dosarul va conține:

1. cerere-tip

2. actele de studii – diploma și foaia matricolă (original și copie)

3. certificate de obţinere a gradelor didactice (original și copie)

4. copii după cartea de identitate, certificatul de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

5. certificate / adeverință absolvire modul pregătire psihopedagogică;

6. adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7. avizul medical din care să rezulte ca sunteți apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

8. aprobare C.A.;

Proba practică / orală / inspecție la clasă se va desfășura în perioada 28.10.2019 – 01.11.2019, iar proba scrisă va avea loc în data de 18.11.2019 la sediul unității.

Director,

Prof. Lițu Mariana

FACEBOOK SHARES: