Anunț prelungire Apel de Selecție nr.3/2018Anunțuri

Anunț prelungire Apel de Selecție nr.3/2018

       Accesări: 253

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.5.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță prelungirea Apelului de Selecție nr.3 pentru perioada 1.10.2018 – 23.11.2018 pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – sprijinul public este de 205.308,63 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.

Beneficiari eligibili:
– Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul GAL;
– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
– Toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

M7/6B – Crearea, modernizarea/doatrea infrastructurii sociale și integrarea minorităților – sprijinul public este de 149.577,29 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 149.577,29 euro;

Beneficiari eligibili:
– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
– ONG-uri pentru investiții în socială (infrastructură de tip after-school).
– GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
– toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL „Valea Șomuzului”

Proiectele pentru măsurile M6/6A și M7/6B se vor depune pâna la data limită 23.11.2018 la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal „Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal „Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, judeţul Suceava, telefon 0230 547 150.

ȘTIRI