Anunț prelungire Apel de Selecție nr.3/2018Anunțuri

Anunț prelungire Apel de Selecție nr.3/2018

       Accesări: 192

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță prelungirea Apelului de Selecție nr.3 pentru perioada 01.10.2018 – 31.03.2019 pentru următoarea măsură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală: M9/6C – Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor broadband – sprijinul public este de 33.235,39 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 33.235,39 euro.

Beneficiari eligibili:
– Beneficiarii eligibili sunt agenții economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform legislației în vigoare, care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.
– Asociația GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL „Valea Șomuzului”

Proiectele pentru măsura M9/6C se vor depune până la data limită 31.03.2019, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal „Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal „Valea Șomuzului”.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI