Anunț licitație ciuperciAnunțuri

Anunț licitație ciuperci

       Accesări: 633

Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Bulevardul 1 Mai, nr. 6, anunţă pentru ziua de 5 iunie 2018, orele 12.00, organizarea unei LICITAŢII PUBLICE CU STRIGARE la sediul unităţii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, gălbiori, ghebe şi trufe) în sezonul 2018, din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – cantitate totală 143,5 tone.

În data de 5 iunie 2018, între orele 9 – 11.00, se organizează PRESELECŢIA operatorilor economici specializaţi în achiziţia şi desfacerea ciupercilor comestibile.

Condițiile de participare la licitație, cantităţile de ciuperci pe loturi şi specii, modul de adjudecare în licitație se regăsesc în caietul de sarcini, disponibil pe site-ul www.silvasv.ro și la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Relații suplimentare la Biroul comercial producţie, telefon 0230.217.685 interior 288.

ȘTIRI