Anunț lansare Apel de selecție nr.7/2019Anunţuri - Diverse

Anunț lansare Apel de selecție nr.7/2019

       Accesări: 323

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță lansarea apelului de selecție nr.7, pentru data de 15.10.2019, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M8/6B – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului, sprijinul public este de 177.730,72 euro.

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului;
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și culturală din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului
  • Unități de cult conform legislației în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL ”Valea Șomuzului”

Proiectele se vor depune până la data limită 15.11.2019 la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr.29, Judeţul Suceava, telefon 0230 547 150.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI