Anunț lansare apel de selecție nr.6/2019Anunţuri - Diverse

Anunț lansare apel de selecție nr.6/2019

       Accesări: 336

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță lansarea Apelului de Selecție nr.6 pentru data de 11.09.2019 pentru următoarea măsură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

Măsura M10/6B: Investiții asociate cu protejarea mediului

  • Sprijinul public este de 60.530,04 euro.
  • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 60.530,04 euro

Beneficiari eligibili

  • Beneficiarii publici, comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
  • ONG-urile definite conform legislației naționale în vigoare
  • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Proiectele pentru măsura M10/6B se vor depune pâna la data limită 25.10.2019, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, judeţul Suceava, telefon 0230 547 150.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI