Anunț lansare apel de selecție nr.5/2019Anunţuri - Diverse

Anunț lansare apel de selecție nr.5/2019

       Accesări: 286

Număr de înregistrare:76/21.03.2019

Anunț lansare apel de selecție nr.5/2019

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, tel 0230 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță:

Lansarea Apelului de Selecție nr.5 pentru data de 8.4.2019 pentru următoarea măsura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:
Măsura M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Data lansării apelului de selecție: 8.4.2019. Perioada de depunere a proiectelor este 8 Aprilie–15 Mai 2019.

Fondul nerambursabil disponibil pentru masura M6/6C este de 150.218,63 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de:

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 70% și poate fi majorat până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul solicitanților care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturismul și în cazul fermierilor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 150.218,63 euro;

Data limita de primire a proiectelor: 15.5.2019, ora 14:00;

Locul unde se vor depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL din comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni

Localizare proiecte: Teritoriul GAL ”Valea Șomuzului”

Proiectele pentru măsura M6/6A se vor depune până la data limită 15.05.2019, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, Judeţul Suceava, telefon 0230.547.150.

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”
Președinte, Sărmăşanu Viorel

ȘTIRI