Anunț lansare apel de selecție nr.4Anunțuri

Anunț lansare apel de selecție nr.4

       Accesări: 189

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.5.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță lansarea apelului de selecție nr.4 pentru data de 1.3.2019, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M1.1C – FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL AGRICOL – sprijinul public este de 16.591,64 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 16.591,64 euro.

Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți

 • entitățile publice sau private ce activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari finali

 • fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agroalimentare din teritoriul GAL Valea Șomuzului.
 • tânărul fermier din teritoriul GAL Valea Șomuzului ce a accesat măsura M3/2B – Instalarea tânărului fermier (Astfel se asigură complementaritatea dintre măsura M1/1C și măsura M3/2B).

MĂSURA M4.3A – IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE CALITATE – sprijinul public este de 16.618,82 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 16.618,82 euro.

Beneficiari eligibili:

 • fermierii și grupurile de fermieri pentru participarea la schemele de calitate care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
 • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

MĂSURA M5.3A – ACCES LA FINANȚAREA FORMELOR ASOCIATIVE DE PRODUCĂTORI ÎN AGRICULTURĂ – sprijinul public este de 149.569,39 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 149.569,39 euro

Beneficiari eligibili:

 • grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, inclusiv înainte de 1 ianuarie 2014 care au sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului.
 • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

M7/6B – CREAREA, MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR – sprijinul public este de 149.577,29 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 149.577,29 euro;

Beneficiari eligibili:

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.
 • ONG-uri pentru investiții în socială (infrastructură de tip after-school).
 • GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
 • toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Măsura M10.6B – Investiții asociate cu protejarea mediului – sprijinul public este de 60.530,04 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 60.530,04 euro

Beneficiari eligibili:

 • Beneficiarii publici, comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.
 • ONG-urile definite conform legislației naționale în vigoare.
 • toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL „Valea Șomuzului”

Proiectele se vor depune pâna la data limită 1.4.2019, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul GAL „Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul GAL „Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL „Valea Șomuzului”, în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, judeţul Suceava, telefon 0230.547.150.

ȘTIRI