Anunț lansare apel de selecție nr.2 (2018)Anunțuri

Anunț lansare apel de selecție nr.2 (2018)

       Accesări: 642

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță lansarea apelului de selecție nr.2 pentru data de 27.06.2018 pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:


M2/2A – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI POMICOLE – sprijinul public este de 166.227,37 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 166.227,37 euro.

Beneficiari eligibili:
– fermierii definiți ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploatații se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului și care desfășoară o activitate agricolă.
– cooperative agricole (înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri)
– grup de producători (Ordonanța 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

M6/6A – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE – sprijinul public este de 390.117,63 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.

Beneficiari eligibili:
– micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul GAL;
– fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
– toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL „Valea Șomuzului”

Proiectele se vor depune pâna la data limită 27.07.2018, la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, județul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul GAL „Valea Șomuzului”, www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul GAL „Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL „Valea Șomuzului” în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, Judeţul Suceava, telefon 0230/547150.

ȘTIRI