Anunț încheiere apel de selecțieAnunțuri

Anunț încheiere apel de selecție

       Accesări: 232

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea apelurilor de selecție nr.3, ce a avut loc în data de 23.11.2018, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – valoare totală alocată pe măsură 205.308,63 euro, valoare proiecte depuse 204.490 euro;

M7/6B – Crearea, modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minorităților” – valoare totală alocată pe măsură 149.577,29 euro, valoare proiect depus 128.294 euro;

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL Valea Șomuzului astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 12.12.2018 pentru procesul de selecție a proiectelor.

În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Deoarece nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 12.12.2018 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M6/6A – 3 proiecte depuse, 3 proiecte conforme:

  1. „Înființare pensiune agroturistică” beneficiar ”SC NIG-PAN SRL” în valoare totală de 149.400 euro eligibil și selectat pentru finanțare
  2. „Achiziții echipamente fără montaj în vederea organizării de evenimente, târguri, expoziții și congrese” beneficiar „PASCARI FLOAREA II” în valoare totală de 55.090 euro eligibil și selectate pentru finanțare
  3. „Înființare unitate de fabricare a peleților sau brichetelor” în valoare totală de 199.797 euro beneficiar „SC MELAGRI SRL” eligibil și neselectat pentru finanțare, 0 neconforme;

M7/6B – 1 proiect depus, 1 proiect conform,

  1. „Construire AFTER SCHOOL în COMUNA BAIA, JUDEȚ SUCEAVA”, în valoare totală de 168.090 euro neeligibil și neselectat pentru finanțare.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI