Anunț disponibilitate angajări personal didactic, auxiliar și nedidactic pentru noua creșă din municipiul FălticeniAnunțuri

Anunț disponibilitate angajări personal didactic, auxiliar și nedidactic pentru noua creșă din municipiul Fălticeni

       Accesări: 226

Grădinița cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni, în calitate de unitate tutelară, desemnată prin Ordin de ministru nr. 3928/05.04.2023, vă informăm că în perioada 8-20 mai 2023 se constituie o bază de date cu persoane disponibile, calificate să ocupe un post aferent funcționării Creșei ”Sfânta Ana” Fălticeni, conform propunerii înaintate Inspectoratului Școlar Județean Suceava prin adresa 758/03.05.2023, după cum urmează:

 • Personal didactic:

– 14 educatori puericultori

 • Personal didactic auxiliar:

– 1 administrator patrimoniu

– 1 administrator financiar

– 1 secretar

Alma Clinic

– 7 infirmiere

 • Personal nedidactic:

7 îngrijitori

– 2 asistente medicale

– 1 bucătar

– 1 ajutor de bucătar

– 1 muncitor spălătorie

– 3 muncitori calificați (instalator-centralist, electrician, tâmplar)

Dosarele se depun în perioada 8 – 20 mai 2023, între orele 8-16, la secretariatul Grădiniței cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni, din strada Nicolae Beldiceanu, F.N.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere tip (de la secretariatul grădiniței)
 • Documente de identitate
 • Documente de studii
 • Documente care să ateste vechimea în muncă
 • Certificate de calificare în domeniul postului
 • Declarație tip de consimțământ (de la secretariatul grădiniței)
 • Adeverință medicina muncii
 • Cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală
 • Curriculum vitae EUROPASS

Menționăm că angajările, pe posturile pentru anul școlar 2023-2024, vor urma procedurile prevăzute de legislația în vigoare.

                  DIRECTOR ,                                                                              

                Prof. Adriana  SAMSON                                 

ȘTIRI