Anunț convocare membri A.G.A. ai Asociației Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” PreuteștiAnunțuri

Anunț convocare membri A.G.A. ai Asociației Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” Preutești

Convocare membrilor A.G.A. din Asociația Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare”

Se convoacă A.G.A.- Asociația Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” Preutești pe data de 28.04.2020, ora 10 00, la Căminul Cultural Preutești cu următoarea ordine de zi :

  1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru anii
    2018 și 2019;
  2. Aprobare bilanțului contabil pentru anii 2018 și 2019;
  3. Aprobarea numirii cenzorului pentru certificarea lucrărilor de bilanț
    pentru anul 2018 și 2019;
  4. Aprobarea raportului cenzorului;
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
  6. Aprobarea fondurilor acordate în baza Legii 3/2015 pentru anul 2020.
Facebook Comments

ȘTIRI