Anunț convocare membri A.G.A. ai Asociației Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” PreuteștiAnunțuri

Anunț convocare membri A.G.A. ai Asociației Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” Preutești

       Accesări: 430

Convocare membrilor A.G.A. din Asociația Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare”

Se convoacă A.G.A.- Asociația Producătorilor Agricoli „Șomuzul Mare” Preutești pe data de 28.04.2020, ora 10 00, la Căminul Cultural Preutești cu următoarea ordine de zi :

  1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru anii
    2018 și 2019;
  2. Aprobare bilanțului contabil pentru anii 2018 și 2019;
  3. Aprobarea numirii cenzorului pentru certificarea lucrărilor de bilanț
    pentru anul 2018 și 2019;
  4. Aprobarea raportului cenzorului;
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
  6. Aprobarea fondurilor acordate în baza Legii 3/2015 pentru anul 2020.

ȘTIRI